Stud. Scient. Johan Dohlmanns rejselegat for geologistuderende

I henhold til fundatsen uddeles et antal legater som støtte til geologistuderendes studieophold, feltarbejde, rejser og ekskursioner. Støtten gives fortrinsvis til ansøgere, der har vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds fra. Der indkaldes ansøgninger med frist d. 3. december 2019. Ansøgningen skal motiveres, indeholde et budget og en karakterudskrift. Ansøgningen sendes med email til studieleder Paul Martin Holm, paulmh@ign.ku.dk. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen pr. 20. december 2019.