Stud. Scient. Johan Dohlmanns rejselegat for geologistuderende

I henhold til fundatsen uddeles et antal legater som støtte til geologistuderendes studieophold, feltarbejde, rejser og ekskursioner. Der forventes uddelt legater af 5-10 000 kr. Støtten gives fortrinsvis til ansøgere, der har vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds fra. Der indkaldes ansøgninger med frist d. 31. januar 2020. Ansøgningen skal motiveres, indeholde et budget og en karakterudskrift. Ansøgningen sendes med e-mail til Paul Martin Holm, paulmh@ign.ku.dk. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen i februar 2020.