Frivillige til anti-mobbe enhed, MobSquad København, Red Barnet Ungdom

Hvem er MobSquad København?
MobSquad København er en veletableret anti-mobbe enhed, som sætter fokus på mobning på mellemtrinnet i folkeskolen – fra 4. til 6 klasse i Københavns- og Frederiksberg kommuner. MobSquad fornemmeste opgave er at give eleverne redskaberne til at forebygge mobning, hvilket vi prøver at give igennem oplæg i klassen. Vi arbejder på en konstruktiv dialog med eleverne, hvorfor vi igennem f.eks. rollespil, debat og lege giver eleverne redskaberne til selv at tage ansvar og komme med forslag til, hvordan de i fællesskab kan forhindre mobning i deres klasse.

Læs mere om, hvad MobSquad arbejder med i praksis, og om hvordan vi forebygger mobning på Red Barnet Ungdoms hjemmeside: www.redbarnetungdom.dk

Hvad søger vi?
Vores mål er at give elever i 4.-6. klasse redskaberne til at forebygge mobning. For MobSquad handler det altså om, at eleverne selv tager ansvar og selv kommer med forslag til, hvordan de i fællesskab kan forhindre, at der er mobning i deres klasse.

Som frivillig fungerer du som facilitator, og du kommer til at bringe elevernes egne idéer samt deres viden om mobning i spil. MobSquad arrangerer lege, rollespil og debat om mobning i klassen og du skal derfor være parat til at motivere eleverne til at engagere sig og ikke være bange for at snakke om mobning.

Når du bliver en del af MobSquad bliver du automatisk en del af et fedt fællesskab både lokalt, men også nationalt. Du får ud over samværet med børnene på skolebesøgene også trænet dine kommunikative evner i forhold til undervisning, og samtidig bliver du en del af et projekt, hvor du har stor indflydelse på udviklingen. Her er altså rig plads til kreative nytænkere med gode ideer.

Vi søger frivillige, som:
• Er udadvendte og imødekommende
• Er engageret og motiverede
• Brænder for anti-mobning generelt og vil gøre en forskel for udsatte børn
• Er interesseret i en konstruktiv dialog med børnene
• Er mellem 18 og 30 år
• Er villig til at afsætte tid til mindst et skolebesøg om måneden (varighed ca. 3 timer) samt deltage aktivt i projektets månedsmøder (varighed ca. 1-2 timer).
• kan fremvise en ren børneattest og vil melde sig ind i Red Barnet Ungdom – 150 kr. årligt

Hvad du får til gengæld:
• Erfaring indenfor arbejde med børn
• Styrket dine formidlings- og kommunikative kompetencer
• Erfaring med undervisning og god kommunikation
• Gratis kurser
• Erfaring inden for frivilligt socialt og oplysende arbejde
• Socialt samvær med andre frivillige
• Muligheden for at gøre en forskel!

Er det noget for dig? Send en ansøgning via formularen “Kontakt organisation”.

Vi glæder os til at høre fra dig!

NB. Stillingen er ulønnet.