Det Udenrigspolitiske Selskabs artikelkonkurrence!

Årets artikelkonkurrence, arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriet, handler denne gang om at skitsere en grøn udenrigspolitik for Danmark med fokus på samspillet mellem dansk klima- og energipolitik og udenrigspolitik.
Der lægges særligt vægt på analyser af, hvordan Danmark kan bruge sin position som grønt foregangsland som en udenrigspolitisk platform til at opnå konkrete resultater. Dette kan udformes gennem besvarelse af, hvordan dette nye paradigme i vores forståelse af den globale klimaudfordring bør påvirke danske prioriteringer og strategier i udenrigspolitikken? Hvordan sikrer vi, at danske løsninger ikke forbliver danske, men vinder indpas i verden omkring os? Og hvordan skal Danmark, som et lille land, påvirke det måske vigtigste emne på den internationale dagsorden?

Er du studerende (inkl. ph.d.-studerende) og indskrevet på en videregående uddannelse i Kongeriget Danmark, kan du deltage i konkurrencen. De tre bedste bidrag vil blive præmieret med hhv. 10.000, 7.500 og 2.500 kr. Det sker ved en prisoverrækkelse i februar 2020 ved udenrigsminister Jeppe Kofod. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Udenrigs.

Artiklerne skal være på dansk og max. 20.000 anslag (inkl. mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigs-interesserede avislæser.
Artiklerne indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab på julie@udenrigs.dk mærket ‘artikelkonkurrence’ senest kl. 23:59 den 12. januar 2020.